Gemeentelijk Grondstoffencongres 2020

Een goed verhaal begint bij jezelf: Laten we afvalscheiding eenvoudig en beter uitlegbaar maken.

Deze oproep staat centraal tijdens de nieuwste editie van het Gemeentelijk Grondstoffencongres op 19 maart 2020.

De meeste inwoners scheiden hun afval goed en willen hun bijdrage leveren. Dat is één van de succesvolle resultaten van het VANG-programma waarop gemeenten in opmaat naar een circulaire economie hebben ingezet. Maar ondanks alle inspanningen wordt nog regelmatig de nut en noodzaak van afvalscheiding ter discussie gesteld. Stijgende afvaltarieven, strengere wetgeving, problemen met afzetmarkten en strengere kwaliteitseisen zorgen ervoor dat we een goed verhaal moeten hebben om inwoners blijvend te stimuleren hun afvalstromen te scheiden. In de Woonindustrie in Nieuwegein draait het daarom een dag lang om de vraag wat gemeenten kunnen doen om samen met inwoners tot meer en betere afvalscheiding te komen.

Het Gemeentelijk Grondstoffencongres is daarmee dé aangewezen plek om nieuwe inspiratie en informatie op te doen over welke middelen en instrumenten in te zetten, welke mogelijkheden er per afvalstroom zijn en welke best practices er zijn. Ook is er weer de gelegenheid om op informele wijze uw collega’s te ontmoeten op de informatiebeurs.

Na een kort en inspirerend plenair programma zijn er vier rondes met deelsessies. Alle belangrijke onderwerpen van dit moment komen aan de orde, zoals:

 • Betekenis nieuwe wetgeving voor gescheiden inzameling in de praktijk
 • Eerste ervaringen met circulaire ambachtscentra
 • Kwaliteit en afzet van Textiel, GFT en Papier
 • Transparante communicatie over PMD
 • Pilots met stedelijke inzameling
 • Terugblik op en vooruitkijken na 5 jaar VANG
 • En nog vele andere actuele onderwerpen

Het Gemeentelijk Grondstoffencongres heeft een steeds grotere bezoekersdeelname. De ervaring leert ons dat bepaalde sessies snel vol raken.
Meld u aan, maak een keuze uit het sessieaanbod en verzeker uzelf van een plaats!

Twitter alvast mee met #grondstoffencongres

Het Gemeentelijk Grondstoffencongres wordt georganiseerd door de NVRD en VNG Congressen.

Programma

Blokkenschema

Locatie

Het Gemeentelijk Grondstoffencongres vindt plaats op een nieuwe locatie:

De Woonindustrie
Symfonielaan 1
3438 EW Nieuwegein


Komt u met openbaar vervoer?

Vanuit Jaarbeursplein Utrecht neemt u de sneltram naar Nieuwegein – Zuid of IJsselstein.
Deze vertrekken iedere 7 minuten. Na ongeveer 10 minuten stapt u uit bij halte Zuilenstein
U steekt direct over en aan uw linkerhand ziet u De Woonindustrie.

Komt u met de auto?
Bij De Woonindustrie is voldoende gratis parkeergelegenheid aanwezig.

Informatie

Kosten
De deelnemersbijdrage bedraagt € 358,- excl. btw.
Voor leden van de VNG en NVRD geldt een bijdrage van € 305,- excl. btw.

Doelgroep
Het congres is bedoeld voor gemeentelijke beleidsmedewerkers en andere professionals op het gebied van het gemeentelijke afval- en grondstoffenbeheer.

Bevestiging
Na afronding van uw inschrijving ontvangt u per mail een bevestiging van uw inschrijving.
Een week voorafgaand aan het congres ontvangt u een definitieve bevestiging met praktische informatie.

Deelname annuleren of wijzigen
U kunt zich voor het congres op 19 maart nog kosteloos afmelden tot donderdag 5 maart. Wilt u uw aanmelding annuleren of wijzigen, dan kunt u dat doen door op de link te klikken in uw e-mailbevestiging en uw registratie aan te passen.
Indien annulering na deze data wordt doorgegeven, bent u de deelnamekosten van uw inschrijving verschuldigd. Bij verhindering kan uw plaats worden ingenomen door een vervanger. U geeft de naam van de vervanger per mail door aan vngcongressen@vng.nl.

Privacy

 • De door u verstrekte persoonlijke gegevens worden door ons niet gedeeld met derden zonder uw toestemming, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt of indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.
 • VNG Congressen is verwerker van uw gegevens in eigen beheer of in opdracht van een andere organisatie. We gaan verantwoordelijk om met de privacy van uw gegevens.
 • Voor elke bijeenkomst worden cookies bewaard via de website van de betreffende bijeenkomst en via het registratiesysteem dat wordt gebruikt. Cookies gebruiken wij voor functionele en analytische doeleinden.
 • Uw gegevens worden gebruikt om u te informeren voor de bijeenkomst(en) waarvoor u zich heeft aangemeld.
 • Indien u ons toestemming heeft gegeven ook over andere bijeenkomsten geïnformeerd te worden, dan gebruiken wij uw gegevens ook voor toekomstige mailingen.
 • U kunt zich te allen tijde afmelden onder elk bericht dat u van ons ontvangt.
 • Heeft u vragen over uw privacy, mail ons dan via privacycs@vng.nl. U ontvangt dan binnen vier weken een reactie van ons.
 • Voor onze boekingsvoorwaarden en de privacyverklaring verwijzen we u naar onze corporate website; vngcongressen.nl.

Sponsoren

Tijdens het Gemeentelijk Grondstoffencongres wordt een uitgebreide informatiemarkt georganiseerd. Dé centrale ontmoetingsplaats voor alle deelnemers. Hier kunt u inspiratie opdoen, kennis vergaren, netwerken en collega’s ontmoeten.

Wilt u ook vertegenwoordigd zijn op de informatiemarkt met uw organisatie? Neem dan contact op met beursmanager Bas.kerkhof@vng.nl voor de mogelijkheden of vul direct het inschrijfformulier in.

Het Gemeentelijke Grondstoffencongres 2020 wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsoren:

Silver

Bronze