Gemeentelijk Grondstoffencongres 2022

De rol van gemeenten bij de aanpak en agendering van problemen in de verschillende grondstofketens: laten we het voor onze inwoners eenvoudig en uitlegbaar houden.

Dat is de centrale oproep tijdens het Gemeentelijk Grondstoffencongres op 24 maart 2022. Juist in de afgelopen periode is het vitale belang van een goed afvalbeheer extra duidelijk geworden. Niet alleen is de inzameling van de verschillende grondstoffen gewoon doorgegaan, ook was er een duidelijke stijging van de hoeveelheid ‘huishoudelijk’ afval door al het thuiswerken, thuis leren en thuis winkelen. Daarnaast is zichtbaar geworden waar de belangrijkste knelpunten in de verschillende grondstofketens zitten en welke instrumenten gemeenten en hun nieuw gekozen gemeenteraden hebben om hier invloed op uit te oefenen. Daarom staat de rol van gemeenten bij de aanpak en agendering van problemen in de verschillende grondstofketens centraal tijdens dit Grondstoffencongres.

In Hart van Holland in Nijkerk draait het op 24 maart daarom een dag lang om de vraag wat gemeenten kunnen doen en organiseren om samen met inwoners en andere ketenpartners tot meer en kwalitatief betere afvalscheiding en hergebruik van grondstoffen te komen.

Inspirerend en actueel
Zoals altijd zijn er na een kort en inspirerend plenair programma, vier rondes met deelsessies zoals masterclasses, presentatiesessies, discussiesessies of best practices. Alle belangrijke onderwerpen in het gemeentelijk afval- en grondstoffenbeheer komen aan de orde, zoals:

 • Afvalstoffenheffing onder druk; hoe houd je dit beheersbaar?
 • Ervaringen met circulaire ambachtscentra
 • Aandacht voor kwaliteit verschillende grondstofstromen
 • Spanningsveld tussen producentenverantwoordelijkheid en zorgplicht
 • Communicatie over nut en noodzaak afvalscheiding
 • Rol gemeenten bij afvalscheiding bij bedrijven
 • En nog vele andere actuele onderwerpen

Het Gemeentelijk Grondstoffencongres wordt georganiseerd door de NVRD en VNG Connect.

 

Meld u nu direct aan en geef uw deelsessiekeuze door.

De teller staat inmiddels op 232 aanmeldingen!

 

Blokkenschema

Webinars

Hieronder vindt u de opnames van de webinars van 16 september en 4 november ter voorbereiding op het Gemeentelijk Grondstoffencongres.

Locatie

Het Gemeentelijk Grondstoffencongres vindt plaats in Hart van Holland.

Informatie

Datum
24 maart 2022

Maatregelen Covid-19
Uiteraard volgt de organisatie de situatie omtrent Covid-19 nauwkeurig en houden wij ons aan de door de Rijksoverheid opgelegde maatregelen, om het evenement veilig te laten verlopen. Volgens de huidige richtlijnen, zijn wij verplicht om u een toegangsbewijs te vragen in de CoronaCheck-app. De app op uw mobiele telefoon wordt ter plekke gescand en dient aan te tonen dat u gevaccineerd, recent getest of - hersteld bent. 

We doen er alles aan om een fysiek congres mogelijk te maken. Over de consequenties van eventuele veranderingen aan het toegangsbeleid houden wij u per mail en via deze website op de hoogte. 

Deelnemersbijdrage en annulering
De deelnemersbijdrage voor het Gemeentelijk Grondstoffencongres bedraagt € 375,- excl. btw.*
Voor leden van de VNG en NVRD is dit bedrag € 325,- excl. btw.*
* Deelnemersbijdrage is exclusief de kosten voor een eventuele toegangstest (mits noodzakelijk vanuit de overheid).

U kunt zich voor het congres op 24 maart 2022 nog kosteloos afmelden tot donderdag 24 februari 2022. Wilt u uw aanmelding annuleren of wijzigen, dan kunt u dat doen door op de link te klikken in uw e-mailbevestiging en uw registratie aan te passen.
Indien annulering na deze data wordt doorgegeven, bent u de deelnamekosten van uw inschrijving verschuldigd. Bij verhindering kan uw plaats worden ingenomen door een vervanger. U geeft de naam van de vervanger per mail door aan vngcongressen@vng.nl.

Doelgroep
Het congres is bedoeld voor gemeentelijke beleidsmedewerkers en andere professionals op het gebied van het gemeentelijke afval- en grondstoffenbeheer.

Inschrijven
Inschrijven voor het Gemeentelijk Grondstoffencongres is uitsluitend mogelijk via het inschrijfformulier. U ontvangt per mail een bevestiging van uw inschrijving. Een week voorafgaand aan het congres ontvangt u een definitieve bevestiging met praktische informatie.

Privacy

 • De door u verstrekte persoonlijke gegevens worden door ons niet gedeeld met derden zonder uw toestemming, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt of indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.
 • VNG Connect is verwerker van uw gegevens in eigen beheer of in opdracht van een andere organisatie. We gaan verantwoordelijk om met de privacy van uw gegevens.
 • Voor elke bijeenkomst worden cookies bewaard via de website van de betreffende bijeenkomst en via het registratiesysteem dat wordt gebruikt. Cookies gebruiken wij voor functionele en analytische doeleinden.
 • Uw gegevens worden gebruikt om u te informeren voor de bijeenkomst(en) waarvoor u zich heeft aangemeld.
 • Indien u ons toestemming heeft gegeven ook over andere bijeenkomsten geïnformeerd te worden, dan gebruiken wij uw gegevens ook voor toekomstige mailingen.
 • U kunt zich te allen tijde afmelden onder elk bericht dat u van ons ontvangt.
 • Heeft u vragen over uw privacy, mail ons dan via connectpo@vng.nl. U ontvangt dan binnen vier weken een reactie van ons.
 • Voor onze boekingsvoorwaarden en de privacyverklaring verwijzen we u naar onze corporate website; vngconnect.nl.

Organisatie
Het Gemeentelijk Grondstoffencongres wordt georganiseerd door de NVRD en VNG Connect.

Contact
De logistieke organisatie is in handen van VNG Connect. Voor vragen kunt u contact opnemen via 070 - 373 84 58 of vngconnectcongressen@vng.nl

Sponsoren

Tijdens het Gemeentelijk Grondstoffencongres wordt een uitgebreide informatiemarkt georganiseerd. Dé centrale ontmoetingsplaats voor alle deelnemers. Hier kunt u inspiratie opdoen, kennis vergaren, netwerken en collega’s ontmoeten.

Ook sponsor worden?
Wilt u ook vertegenwoordigd zijn op de informatiemarkt met uw organisatie? Neem dan contact op met beursmanager Bas.kerkhof@vng.nl voor de mogelijkheden of vul direct het inschrijfformulier in.

 

Onze sponsoren